2013 Yılı İl Genel Meclisi İhtisas Komisyon Raporları
 
-----Hoçvan HasKöyün Bir Sokağına Kilit Parke yapılmadığından dolayı bakıma ihtiyaç duyumaktadır.

-----Hoçvan Hasköy Germik Mezrasında bulunan Eski Rus Köprünün ahşap bölümün tahrip olduğu ve köprünün onarımı.

-----Merkez Köylerinden Tunçoluk köyünde 100-150 mt lik bir yolun malzemeli bakım yapılması.

-----2012 Yılı Yatırım Programında yer alan yapım işlerinin gerçekleştirilmesi ve tamamlanıp tamamlanmadığı.
 
2010 Yılı İl Genel Meclisi İhtisas Komisyon Raporları
 
--07.04.2010 Posof Kaymakamlığı SYDV'na Mütevelli Heyeti Üyesi seçilme

--15.03.2010 Taşıt Alımı

--03.03.2010Çıldır Kurtkale yolunun bozuk bölgesinin yapılması

--Numarataj

--Samanbeyli Köy yolunun yapımı

--Merkez Tepeler Köyü Köy İçine menfez yapımı

--İlimiz Göle İlçesi Yanatlı Köyü İçme Su Deposuna Kaptaj Yapımı

--İlimiz Göle İlçesiÇobanköy Köyü İçme Suyu

--İlimiz Posof İlçesi Süngülü grubunda yer alan köylere yol yapımı

--Mevzi İmar Planı

--Merkez Dağcı Köyü Köy İçine kutu menfez yapım işi

--Konkasör Alımı

--İlimiz Göle İlçesiDemirkapı Köyü İçme Suyu

--Merkez Hç. Köyü Köyü Germik MezrasıKöprü Onarımı

--MerkezBeşiktaş KöyüEk Su Şebekesi Onarımı

--İlimiz Göle İlçesi Yanatlı İlköğretim Okulunun Onarımı

 

2011 Yılı İl Genel Meclisi İhtisas Komisyon Raporları

--02.03.2011 Araç Kiralama_Bedelleri

--07.03.2011 Yalnızçam Projesi

--07.03.2011 Ömer YILMAZ imzalı Önerge

--05.05.2011 Kısırdağı Su Kaynağı ile ilgili Önerge

--07.04.2011 Posof Kaymakam Evi Konulu Teklifi

--05.05.2011Posof Halitpaşa İlköğretim Okulu ek binasının yıkımı ve 8 derslikli yeni bir okul yapılması

--07.06.2011 Göle İlçesinebağlı altı tane Köyün Su Sorunu

--07.07.2011657 sayılıDevlet Memurları Kanunu tabiçalışan personelinSosyal Denge Sözleşmeleri

--06.07.2011Yayla yollarının malzemeli bakım yapılması

--15.09.2011Performans Değerlendirme Yönetmeliği

--06.10.2011 Mevzi İmar Planı Talebi

 

 

2012 YILIİL GENEL MECLİSİ İHTİSAS KOMİSYON RAPORLARI

Plan Bütçe Komisyonu Raporları:

--02/01/2012 Sözleşmeli Personel Çalıştırılması

--06/02/2012 Okullara Jeneratör Alınması

--07/07/2012İdaremizde çalışmaktaolan 657 sayılı devlet memurları kanunu tabi çalışan personelin sosyal denge sözleşmeleri yapılabilmesi --07.02.2012 Genel Meclis Üyesi Yüksel YILMAZ, İlimdar SENEM. O.Necmi AYDINimzalı 07.07.2011 tarihli Önerge ve önergeye konu Plan Bütçe KomisyonRaporunun görüşülmesi

--01/03/2012 Köy Yerleşik alanı planlarının İlçelerde ayrı ayrı yapılması amacıyla 40.000 Tl ödeneğin aktarılması

--01.03.2012 Araç Kiralama Bedelleri

--01.03.2012 Mevzi İmar Planı

--06.03.2012 Sosyal Denge Sözlesmesi

--02.04.2012 İl Genel Meclis Üyesi Zakir ÖZYILMAZ ve Bedrettin ÇAKICI İmzalı önerge ile ilgili hazırlanan İmar Bayındırlık ve Bütçe Plan Komisyonlarının hazırlamış olduğu ortak raporun görüşülmesi

--02.04.2012 İlGenel Meclisi Üyesi O. Necmi AYDIN ve Yüksel YILMAZ imzalı önergenin ile ilgili hazırlanan, İmar Bayındırlık ve Plan Bütçe Komisyonlarının ortaklaşa hazırladıklarıKomisyon raporunun görüşülmesi

--02.04.2012 İl Genel Meclisi Üyesi O. Necmi AYDIN veİlimdarSENEM imzalı önergenin ile ilgili hazırlanan, İmar Bayındırlık ve Plan Bütçe Komisyonlarının ortaklaşa hazırladıklarıKomisyon raporunun görüşülmesi

--07.09.2012 İl Genel Meclisi Üyesi İlimdarSENEM, Yüksel YILMAZ ve O. Necmi AYDINimzalı 07.07.2011 tarihli önergeningörüşülmesi

--07.05.2012 İl Özel İdaresi İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğünün 04.04.2012 tarih ve 1219 sayılı Ödenek konulu teklifive konu ile ilgili Komisyon raporu


--07.05.2012 Ödeneğin Bütçenin hangi kaleminden aktarılacağının belirtilmemesi nedeni

--08.05.2012 Akaryakıt İntiyacı

--08.05.2012Merkez Hç.Hasköy Köyü ve aynı güzergahta bulunan 21 merkeze bağlı ve 4 mezarının faydalanabileceği 1 Şantiye kurulması

--08.05.2012 Kogre Binası Restorasyonu Projesinin uygulanması aşamasında çıkan imalat eksikliklerin giderilmesi için ödenek


--06.07.2012Posof Türkgözü Köyü Şebeke suyu yetersizliği

--06.07.2012 İlimiz Tepeler Köyünün Evlerinin arasından geçen dere yatağının tahribatları


--05.06.2012 Göle İlçesinin Eski Demirkapı Köyünün İçme Suyunun Yetersiz ve Sağlıksız Olması

--06.07.2012 Merkez Tepeler Köyünde bulunan eski yapı bir köprünün tadilatı


--10.09.2012 Göle İlçemize ait Senemoğlu, Çalıdere, Dedekılıç, Köprülü Yol Kavşağı, Filizli Köyü Ardahan Ana Yol Bağlantısı olan toplam 11 km yolun Bakım ve Onarımı

--Mustafa Naci ÖZTÜRK imzalı dilekçe

--Hanak İlçesi Hudutları İçerisindeki Alabalık deresi, Cankelek deresi ve Çat suyu hudutları dahilindeki taşınmazı üzerinde Hidroelektrik Santrali


--Mülkiyeti İl Özel İdaremize Ait Olan 307 ada 67 nolu parselde bulunan arsanın değerlendirilmesi


-- Mülkiyeti İl Özel İdaremize Ait Olan 307 ada 67 nolu parselde bulunan arsanın değerlendirilmesi