ARDAHAN İL ÖZEL İDARESİNİN KURULUŞU

 

        İl Özel İdaresi, ilin kurulmasına dair kanunla kurulur ve ilin kaldırılmasıyla tüzel kişiliği sona erer. Ardahan anavatana katıldıktan sonra 7 Temmuz 1921 tarih ve 133 sayılı kanunla vilayet ile kaza arasında bir yönetim olan Mutasarrıflık haline getirildi. Mutasarrıflık haline getirildiği için Kars gibi TBMM'ye Milletvekilleri ile temsil hakkına sahip oldu.Üç yasama dönemi için Milletvekillerini seçmiş ve TBMM'ye göndermiştir.

 

        Ardahan 1923 yılında Vilayet statüsüne kavuşturulmuş sırasıyla; Ali Rıza CEYLAN (1923 - 1925), Mehmet Eşref SAYİT (1925 - 1926) ve Mehmet Hurşit AKKAYA (1926) Valilik yapmışlar.Ardahan 30 Mayıs 1926 tarih ve 877 sayılı Teşkilat-ı Mülkiye kanunu ile kaza haline dönüştürülmüştür. 877 sayılı Teşkilat-ı Mülkiye kanunu 26 Haziran 1926 tarih ve 404 numaralı Resmi Ceridede ilan edilmiş, bu Kanun Ardahan'ı ilgilendiren 1 numaralı cetveli şöyledir :"İsimleri belirtilen 1 numaralı cetvelde yazılı olan Üsküdar, Beyoğlu, Ardahan, Çatalca, Gelibolu, Genç, Ergani, Siverek, Kozan, Muş ve Dersim Kazaya çevrilmiştir." Denilmektedir.

 

        Ardahan yarım yüzyıldan fazla tam 66 yıl Kars iline bağlı bir ilçe olarak yer aldı. Ardahan İli Kars iline bağlı bir ilçe iken, 27 Mayıs 1992 tarih ve 3806 sayılı kanun ile tekrar, 3 Haziran 1992 tarih ve mükerrer 21247 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren, 3806 kanunun 2. maddesi gereğince İl olmuş  ve böylece İl Özel İdareside kurulmuştur . Ardahan İline bağlı 5 İlçe, 6 Belediye, 2 Belde ile İl ve İlçelerine bağlı 42 Mahalle ve 226 Köy bulunmaktadır.